Παγκόσμια ημέρα για τον Πολιτισμό σήμερα σε μια κρίσιμη γι΄αυτόν συγκυρία.

Η λέξη πολιτισμός δηλώνει τις προσπάθειες του κάθε ανθρώπου για μια καλύτερη ζωή αλλά και την πρόοδο του στις τέχνες και στις επιστήμες. Η προσπάθεια των ανθρώπων να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε κοινωνίες με γραπτούς ή άγραφους νόμους και η συνεχής πάλη τους με την φύση, είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διάφοροι πολιτισμοί. Γι’αυτό, βλέπουμε να ζουν σε διαφορετικά μέρη
της Γης και να προοδεύουν λαοί που έχουν να δείξουν ο κάθε ένας, τα δικά του πολιτισμικά κατορθώματα.

Ο σεβασμός της πολιτισμικής πολυμορφίας είναι σεβαστός, εάν δεν επηρεάζει αρνητικά την οποιαδήποτε κοινωνία. Πρέπει οι ηθικές αξίες και οι παραδόσεις που χαρακτηρίζουν ένα πολιτισμό να μην αλλοιώνονται και κυρίως να μην χάνονται γιατί ταυτόχρονα, χάνεται και η ταυτότητα των ανθρώπων και κατ’επέκταση της ίδιας της κοινωνίας. Η πρόοδος και η εξέλιξη μέσα από την πάροδο των χρόνων, φαίνεται ότι είναι απαραίτητα στοιχεία. Ως εκ τούτου, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να διαφυλάξει τον πολιτισμό της χώρας του και να τον προωθήσει.

Ταυτόχρονα όμως καλείται να σέβεται και τον πολιτισμό των άλλων χωρών.

Τον Νοέμβριο του 2001 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως «Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη» (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).

Ο διεθνής οργανισμός επ’ ευκαιρία της σημερινής ημέρας, απευθύνει έκκληση στα κράτη – μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις, που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας.