Συμβολική δενδροφύτευση 353 κυπαρισσιών στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων θα λάβει χώρα στο χωριό Κολχικό στην Θεσσαλονίκη.