Δίπλα στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται τα Γιαννιτσά μία πόλη γεμάτη ζωή και το σημαντικότερο οικονομικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο του Νομού Πέλλας. Παρόλο που βρίσκεται πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη έχει καταφέρει να διατηρήσει το δικό της προσωπικό στυλ.