Σήμερα ανακοινώνεται η τελική κατανομή του 1 δισ. ευρώ που θα δοθεί ως χαμηλότοκο (σχεδόν άτοκο) δάνειο με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 90.000 επιχειρήσεις, μέσω της ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ για τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων που δικαιούνται την έκπτωση 25% στην καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων Μαρτίου και Απριλίου 2020, σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν στη σχετική νομοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Κατόπιν παραλαβής των σχετικών αρχείων δικαιούχων από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει την πίστωση των πληρωμών των φορολογουμένων που πραγματοποιήθηκαν για τις φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου 2020. Στις περιπτώσεις όπου, για τις υποχρεώσεις Μαρτίου που υπόκεινται στην έκπτωση 25%, οι φορολογούμενοι κατέβαλαν, από τις 30 Μαρτίου και μετά, εμπρόθεσμα,ποσό μεγαλύτερο του 75% της οφειλής, το υπερβάλλον ποσό πιστώνεται αυτόματα στη δόση Απριλίου.

Μέχρι σήμερα επίσης, όποιος σπεύσει μέσω του TAXISnet να εξοφλήσει ολοσχερώς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, από αύριο θα βρει στον ατομικό του λογαριασμό στην ΑΑΔΕ ένα πιστωτικό υπόλοιπο όσο το 25% της οφειλής την οποία αποπλήρωσε, αντί να μεταθέσει την εξόφλησή της για 4 μήνες αργότερα.