Θέση στο θέμα του άρθρου 50 του νομοσχεδίου για την Παιδεία που ψηφίστηκε πήρε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Με ψήφισμά της η Σύγκλητος ζητά να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των ΑΕΙ.
Σε ανακοίνωσή της η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου επισημαίνει ότι: “συμφωνεί με την αρχή της κοινής ευρωπαικής δράσης, όπως αυτή ορίζεται στον ευρωπαικό κανονισμό, κρίνει όμως ότι η κοινοτική οδηγία, με βάση την εθνική πρακτική και το ελληνικό δίκαιο, δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικές δικλείδες, όπου αυτές χρειάζονται, έτσι ώστε να διασφαλίζονται αφενός η ακαδημαική ισοτιμία και αντιστοιχία και αφετέρου τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΑΕΙ”.