Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Messenger, καθώς η προσπάθεια για ανταλλαγή μηνυμάτων είναι από δύσκολη έως αδύνατη!

Η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων του Facebook αντιμετωπίζει προβλήματα -και- στη χώρα μας, όπως αναφέρουν πολλοί χρήστες. Τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο για τους χρήστες της εφαρμογής όσο και για τους χρήστες της πλατφόρμας.

Κανονικά, ωστόσο, λειτουργεί η σελίδα του Facebook, καθώς με βάση τις μέχρι στιγμής αναφορές, οι δυσκολίες πρόσβασης αφορούν μόνο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.