Εάν αποκτάτε φέτος εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή ακίνητα πρέπει έως το τέλος του τρέχοντος έτους να έχετε εξοφλήσει, με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας έως καί 30% των ετησίων πραγματικών εισοδημάτων σας.Εάν κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, που θα υποβάλετε το 2021, διαπιστωθεί ότι δεν καλύψατε το απαιτούμενο ποσοστό επί του εισοδήματός σας, τότε για το ακάλυπτο ποσό θα φορολογηθείτε με επιπλέον φόρο 22%.

(Δείτε αναλυτικούς πίνακες στο κάτω μέρος της σελίδας)

Εφόσον αποκτάτε φέτος και εισοδήματα προερχόμενα από τόκους καταθέσεων, εντόκων γραμματίων, ομολόγων και ρέπος ή από κέρδη λόγω επενδύσεων σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν έχετε την παραπάνω υποχρέωση για τα εισοδήματά σας αυτά.

Εάν ανήκετε σε ορισμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι ανάπηροι και οι μακροχρονίως νοσηλευόμενοι, ή σε ορισμένες άλλες ομάδες πολιτών, που παραθέτουμε παρακάτω αναλυτικά, εξαιρείστε πλήρως από την υποχρέωση εξόφλησης δαπανών έως 30% του ετησίου εισοδήματός σας με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει καν η υποχρέωση συλλογής και διακράτησης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών αξίας έως 30% του ετησίου εισοδήματος.

Όσοι διαθέτετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε εάν έχετε εξαντλήσει ή όχι το απαιτούμενο ποσό e-δαπανών, καθώς οι τράπεζες παρέχουν εφαρμογές που έχουν καταγράψει τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε μέχρι στιγμής εντός του 2020 μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω της ίδιας της ηλεκτρονικής τραπεζικής και μάλιστα με αναλύσεις των συνολικών ποσών σε επιμέρους κατηγορίες δαπανών.

Εάν έχετε κάρτες και e-banking σε περισσότερες της μιας τράπεζες δεν έχετε παρά να προσθέσετε τα ποσά που έχει καταγράψει η εφαρμογή κάθε τράπεζας και να συγκρίνετε το άθροισμα των ποσών με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα που εκτιμάτε ότι θα αποκτήσετε φέτος.

Αν διαπιστώσετε ότι το άθροισμα των e-δαπανών σας υπερβαίνει κατά πολύ το 30% του εκτιμώμενου εισοδήματός σας, τότε είναι βέβαιο ότι έχετε εξαντλήσει το απαιτούμενο ποσό. Πάντως 100% βέβαιος μπορεί να είστε μόνο εάν το συνολικό ποσό των e-δαπανών σας είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, που εἰναι το ανώτατο όριο που αναγνωρίζεται ή εάν είναι υψηλότερο του 50% του εκτιμώμενου εισοδήματός σας.

Σε κάθε περίπτωση, για να καταλάβετε καλύτερα τι ακριβώς ισχύει, θα πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω βασικά σημεία της σχετικής νομοθεσίας:

1) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιες απολαβές προερχόμενες εκ μιας ή περισσοτέρων από τις 5 βασικές πηγές εισοδήματος, δηλαδή από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2020 έως την 31η-12-2020 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό έως 30% του ετησίου ατομικού πραγματικού εισοδήματός του από τις πηγές αυτές. Για να αναγνωριστούν, οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.).

Στο εισόδημα που θα ληφθεί υπ’ όψιν δεν θα περιλαμβάνονται το ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης καθώς και τυχόν δαπάνες του φορολογούμενου για διατροφή. Επιπλέον, στο εισόδημα από μισθωτή εργασία που θα ληφθεί υπόψη θα περιλαμβάνονται και αφορολόγητα ποσά επιδομάτων καί άλλων παροχών, όπως π.χ. το επίδομα επικίνδυνης εργασίας, το οικογενειακό επίδομα που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ και το επίδομα στέγασης. Τεκμαρτά εισοδήματα προσδιοριζόμενα με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

2) To ποσό των δαπανών που θα ληφθεί υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί σε ετήσια βάση τα 20.000 ευρώ. Δηλαδή για όσους φορολογούμενους πραγματοποιήσουν φέτος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ποσό δαπανών μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, θα ληφθούν υπόψη μόνο τα 20.000 ευρώ.

3) Για τους περισσότερους φορολογούμενους το ποσό που πρέπει να καλυφθεί με δαπάνες εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται το ποσό της αναλογούσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και τυχόν ποσό δαπάνης για διατροφή. Όμως, όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝ.Φ.Ι.Α., για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος οφείλουν να καλύψουν ποσοστό 20% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Προϋπόθεση όμως για να ισχύσει αυτό το μειωμένο ποσοστό είναι οι δαπάνες για φόρους, δάνεια και ενοίκια να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

4) Για κάθε φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο τραπεζικός λογαριασμός, το ετήσιο ποσό δαπανών που πρέπει να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.

5) Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου ο οποίος δεν θα καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογηθεί με 22%. Π.χ. σε περίπτωση που το ετήσιο ατομικό εισόδημα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσό δαπανών έτους 2020 ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (30% των 10.000 ευρώ). Αν ο φορολογούμενος που έχει αυτό το εισόδημα πραγματοποιήσει συνολικό ποσό δαπανών 1.000 ευρώ, τότε θα χρεωθεί με επιπλέον φόρο 22% επί της «ακάλυπτης» διαφοράς των 2.000 ευρώ, δηλαδή θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 440 ευρώ (2.000 ευρώ Χ 22%).

6) Στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού περιλαμβάνονται τα περισσότερα από τα καθημερινά, μηνιαία και ετήσια έξοδα κάθε νοικοκυριού, όπως οι δαπάνες για αγορές τροφίμων, ποτών, ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητος, για αγορές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων διαρκών ειδών οικιακής χρήσης, οι δαπάνες για παντός είδους υπηρεσίες επισκευών, καθώς και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα. Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

Πιο αναλυτικά, αναγνωρίζονται δαπάνες που αφορούν σε αγαθά και υπηρεσίες των παρακάτω κατηγοριών:

– Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: Ψωμί, δημητριακά, ρύζι, ζυμαρικά, κρέας, ψάρια, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, έλαια, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά, χυμοί, νερό, αναψυκτικά κλπ.

– Αλκοολούχα ποτά και καπνός: Αλκοολούχα, οινοπνευματώδη ποτά, κρασιά, μπύρες, καπνός, τσιγάρα, πούρα, πουράκια.

– Ένδυση και υπόδηση: Υφάσματα, ενδύματα, καθαρισμός και μεταποίηση ενδυμάτων, παπούτσια, επιδιορθώσεις υποδημάτων.

– Στέγαση: Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, αποχέτευση, κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή κ.λπ., υπηρεσίες για τη συντήρηση πολυκατοικιών. Περιλαμβάνονται δηλαδή όλες οι δαπάνες για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων καθώς και όλα τα έξοδα επισκευής και συντήρησης κατοικιών.

– Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες: Έπιπλα, διακοσμητικά είδη, έπιπλα κήπου, φωτιστικά, χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, οικιακές συσκευές, ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, κλιματιστικά, συσκευές θέρμανσης, εργαλεία, υπηρεσίες καθαρισμού, είδη καθαρισμού κ.α., καθώς και επισκευές όλων αυτών των ειδών

– Μεταφορές: Ποδήλατα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα, λιπαντικά, μίσθωση γκαράζ και χώρων στάθμευσης, μαθήματα οδήγησης, εισιτήρια τρένων, λεωφορείων, ταξί, αεροπλάνων και πλοίων.

– Επικοινωνίες: Κινητή και σταθερή τηλεφωνία, σύνδεση Internet, ταχυδρομικές υπηρεσίες.

– Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες: Υπολογιστές, κάμερες, μουσικά όργανα, άνθη, κατοικίδια ζώα, αθλητικές δραστηριότητες, θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλίες, μουσεία, βιβλία,εφημερίδες, περιοδικά, πακέτα διακοπών.

– Εκπαίδευση: Δίδακτρα για προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

– Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, κυλικεία.

– Υγεία: Έξοδα ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης (πληρωμές για αμοιβές γιατρών κατόπιν επισκέψεων, έξοδα για νοσήλια, εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα, φάρμακα, φαρμακευτικά είδη κ.λπ.). Περιλαμβάνονται επίσης: φακοί επαφής και υγρά καθαρισμού, τεστ εγκυμοσύνης, προφυλακτικά, οινόπνευμα καθαρό, ιατρικά προϊόντα, γυαλιά μυωπίας, πατερίτσες, πιεσόμετρα, ζώνες παθήσεων, θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός, οδοντιατρικές υπηρεσίες (σφράγισμα, λεύκανση, καθαρισμός δοντιών, τοποθέτηση θήκης), μικροβιολογικές εξετάσεις, υπηρεσίες φυσιοθεραπείας κ.α.

– Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: Κουρεία, κομμωτήρια, κοσμήματα, ρολόγια, είδη για μωρά, οίκοι ευγηρίας και ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες για βοήθεια στο σπίτι, ασφάλιστρα κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής και υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

7) Από την υποχρέωση να καλύψουν ποσοστό έως και 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται πλήρως:
α) Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
γ) Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
δ) Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
ε) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
στ) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ζ) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
η) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
θ) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ι) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
ια) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
ιβ) Οι φυλακισμένοι.

Κάθε φορολογούμενος που υπάγεται σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω 12 περιπτώσεις «εξαιρέσεων» δεν οφείλει καν να συγκεντρώσει και να διαφυλάξει χάρτινες αποδείξεις δαπανών αξίας 30% του συνολικού ετησίου πραγματικού εισοδήματος.

Το money-money.gr παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που δείχνουν τα απαιτούμενα ποσά e-δαπανών, που πρέπει να καλύψετε, ανάλογα με το ύψος του συνολικού ετησίου εισοδήματός σας.

ΤΙ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΕ ΠΟΣΟ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (*)
3000 3000 900 30,00%
4000 4000 1200 30,00%
5000 5000 1500 30,00%
6000 6000 1800 30,00%
7000 7000 2100 30,00%
8000 8000 2400 30,00%
9000 9000 2700 30,00%
10000 10000 3000 30,00%
11000 11000 3300 30,00%
12000 12000 3600 30,00%
13000 12978 3893,4 29,95%
14000 13956 4186,8 29,91%
15000 14934 4480,2 29,87%
16000 15912 4773,6 29,84%
17000 16890 5067 29,81%
18000 17868 5360,4 29,78%
19000 18846 5653,8 29,76%
20000 19824 5947,2 29,74%
21000 20774 6232,2 29,68%
22000 21724 6517,2 29,62%
23000 22674 6802,2 29,57%
24000 23624 7087,2 29,53%
25000 24574 7372,2 29,49%
26000 25524 7657,2 29,45%
27000 26474 7942,2 29,42%
28000 27424 8227,2 29,38%
29000 28374 8512,2 29,35%
30000 29324 8797,2 29,32%
31000 30259 9077,7 29,28%
32000 31194 9358,2 29,24%
33000 32129 9638,7 29,21%
34000 33064 9919,2 29,17%
35000 33999 10199,7 29,14%
36000 34934 10480,2 29,11%
37000 35869 10760,7 29,08%
38000 36804 11041,2 29,06%
39000 37739 11321,7 29,03%
40000 38674 11602,2 29,01%
41000 39599 11879,7 28,97%
42000 40524 12157,2 28,95%
43000 41449 12434,7 28,92%
44000 42374 12712,2 28,89%
45000 43299 12989,7 28,87%
46000 44224 13267,2 28,84%
47000 45149 13544,7 28,82%
48000 46074 13822,2 28,80%
49000 46999 14099,7 28,77%
50000 47924 14377,2 28,75%
55000 52549 15764,7 28,66%
60000 57174 17152,2 28,59%
65000 61799 18539,7 28,52%
70000 66349 19904,7 28,44%
75000 70899 20000 26,67%
80000 75449 20000 25,00%
85000 79999 20000 23,53%
90000 84549 20000 22,22%
95000 89099 20000 21,05%
100000 93649 20000 20,00%
125000 116399 20000 16,00%
150000 139149 20000 13,33%
175000 161899 20000 11,43%
200000 184649 20000 10,00%
225000 207349 20000 8,89%
250000 229849 20000 8,00%
275000 252349 20000 7,27%
300000 274849 20000 6,67%
325000 297349 20000 6,15%
350000 319849 20000 5,71%
375000 342349 20000 5,33%
400000 364849 20000 5,00%
425000 387349 20000 4,71%
450000 409849 20000 4,44%
475000 432349 20000 4,21%
500000 454849 20000 4,00%
ΤΙ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ, ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 60% ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (*)
1000 1000 200 20,00%
2000 2000 400 20,00%
3000 3000 600 20,00%
4000 4000 800 20,00%
5000 5000 1000 20,00%
6000 6000 1200 20,00%
7000 7000 1400 20,00%
8000 8000 1600 20,00%
9000 9000 1800 20,00%
10000 10000 2000 20,00%
11000 11000 2200 20,00%
12000 12000 2400 20,00%
13000 12978 2595,6 19,97%
14000 13956 2791,2 19,94%
15000 14934 2986,8 19,91%
16000 15912 3182,4 19,89%
17000 16890 3378 19,87%
18000 17868 3573,6 19,85%
19000 18846 3769,2 19,84%
20000 19824 3964,8 19,82%
21000 20774 4154,8 19,78%
22000 21724 4344,8 19,75%
23000 22674 4534,8 19,72%
24000 23624 4724,8 19,69%
25000 24574 4914,8 19,66%
26000 25524 5104,8 19,63%
27000 26474 5294,8 19,61%
28000 27424 5484,8 19,59%
29000 28374 5674,8 19,57%
30000 29324 5864,8 19,55%
31000 30259 6051,8 19,52%
32000 31194 6238,8 19,50%
33000 32129 6425,8 19,47%
34000 33064 6612,8 19,45%
35000 33999 6799,8 19,43%
36000 34934 6986,8 19,41%
37000 35869 7173,8 19,39%
38000 36804 7360,8 19,37%
39000 37739 7547,8 19,35%
40000 38674 7734,8 19,34%
41000 39599 7919,8 19,32%
42000 40524 8104,8 19,30%
43000 41449 8289,8 19,28%
44000 42374 8474,8 19,26%
45000 43299 8659,8 19,24%
46000 44224 8844,8 19,23%
47000 45149 9029,8 19,21%
48000 46074 9214,8 19,20%
49000 46999 9399,8 19,18%
50000 47924 9584,8 19,17%
55000 52549 10509,8 19,11%
60000 57174 11434,8 19,06%
65000 61799 12359,8 19,02%
70000 66349 13269,8 18,96%
75000 70899 14179,8 18,91%
80000 75449 15089,8 18,86%
85000 79999 15999,8 18,82%
90000 84549 16909,8 18,79%
95000 89099 17819,8 18,76%
100000 93649 18729,8 18,73%
125000 116399 20000 16,00%
150000 139149 20000 13,33%
175000 161899 20000 11,43%
200000 184649 20000 10,00%
225000 207349 20000 8,89%
250000 229849 20000 8,00%
275000 252349 20000 7,27%
300000 274849 20000 6,67%
325000 297349 20000 6,15%
350000 319849 20000 5,71%
375000 342349 20000 5,33%
400000 364849 20000 5,00%
425000 387349 20000 4,71%
450000 409849 20000 4,44%
475000 432349 20000 4,21%
500000 454849 20000 4,00%
ΤΙ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (*)
1000 1000 300 30,00%
2000 2000 600 30,00%
3000 3000 900 30,00%
4000 4000 1200 30,00%
5000 5000 1500 30,00%
6000 6000 1800 30,00%
7000 7000 2100 30,00%
8000 8000 2400 30,00%
9000 9000 2700 30,00%
10000 10000 3000 30,00%
11000 11000 3300 30,00%
12000 12000 3600 30,00%
13000 12978 3893,4 29,95%
14000 13956 4186,8 29,91%
15000 14934 4480,2 29,87%
16000 15912 4773,6 29,84%
17000 16890 5000 29,41%
18000 17868 5000 27,78%
19000 18846 5000 26,32%
20000 19824 5000 25,00%
21000 20774 5000 23,81%
22000 21724 5000 22,73%
23000 22674 5000 21,74%
24000 23624 5000 20,83%
25000 24574 5000 20,00%
26000 25524 5000 19,23%
27000 26474 5000 18,52%
28000 27424 5000 17,86%
29000 28374 5000 17,24%
30000 29324 5000 16,67%
31000 30259 5000 16,13%
32000 31194 5000 15,63%
33000 32129 5000 15,15%
34000 33064 5000 14,71%
35000 33999 5000 14,29%
36000 34934 5000 13,89%
37000 35869 5000 13,51%
38000 36804 5000 13,16%
39000 37739 5000 12,82%
40000 38674 5000 12,50%
41000 39599 5000 12,20%
42000 40524 5000 11,90%
43000 41449 5000 11,63%
44000 42374 5000 11,36%
45000 43299 5000 11,11%
46000 44224 5000 10,87%
47000 45149 5000 10,64%
48000 46074 5000 10,42%
49000 46999 5000 10,20%
50000 47924 5000 10,00%
55000 52549 5000 9,09%
60000 57174 5000 8,33%
65000 61799 5000 7,69%
70000 66349 5000 7,14%
75000 70899 5000 6,67%
80000 75449 5000 6,25%
85000 79999 5000 5,88%
90000 84549 5000 5,56%
95000 89099 5000 5,26%
100000 93649 5000 5,00%
125000 116399 5000 4,00%
150000 139149 5000 3,33%
175000 161899 5000 2,86%
200000 184649 5000 2,50%
225000 207349 5000 2,22%
250000 229849 5000 2,00%
275000 252349 5000 1,82%
300000 274849 5000 1,67%
325000 297349 5000 1,54%
350000 319849 5000 1,43%
375000 342349 5000 1,33%
400000 364849 5000 1,25%
425000 387349 5000 1,18%
450000 409849 5000 1,11%
475000 432349 5000 1,05%
500000 454849 5000 1,00%
(*) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ