Εισφορά έως 220 ευρώ και ένσημα ανά μήνα για τους εργαζoμένους που αμείβονται με «απόδειξη δαπάνης» (τίτλοι κτήσης), είτε ασκούν περιστασιακή δραστηριότητα είτε έχουν παράλληλη απασχόληση, προβλέπει νομοθετική διάταξη που επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η μικτή επιτροπή που είχε συσταθεί εδώ και μήνες για να ρυθμίσει συνολικά (ασφαλιστικά και φορολογικά) το θέμα των τίτλων κτήσης δεν κατέληξε σε κοινή πρόταση, λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων που έμειναν αγεφύρωτες και με εντάσεις. Με τη νομοθετική διάταξη που προωθείται επιλύεται το ένα σκέλος, αυτό της ασφάλισης για χιλιάδες απασχολουμένους σε περιστασιακά και ευκαιριακά επαγγέλματα ή δραστηριότητες, καθώς και για μισθωτούς ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν παράλληλη απασχόληση και αμείβονται με αποδείξεις δαπάνης αντί με μπλοκάκι.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διάταξης στους τίτλους κτήσης προβλέπεται:

* Εισφορά σύνταξης με 13,33% και εισφορά ασθένειας 6,95%, δηλαδή 20,28% (όπως ήταν και πριν) επί της αξίας του παραστατικού.

* Ελάχιστο ποσό εισφοράς ίσο μέχρι την εισφορά της πρώτης κατηγορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή 220 ευρώ σε περιπτώσεις που αντιστοιχεί υψηλότερη εισφορά ανάλογα με το ύψος της αμοιβής.

* Δήλωση από τον εργοδότη της αμοιβής και της εισφοράς που αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο με απόδειξη δαπάνης μέσω της ΑΠΔ και με όριο τα 220 ευρώ της κατώτατης εισφοράς.

* Σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, η εισφορά για τη δραστηριότητα που πληρώνεται με απόδειξη δαπάνης θα συμψηφίζεται μέχρι τα 220 με τις άλλες εισφορές του εργαζομένου. Αν δηλαδή ένας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει και μια δεύτερη ή τρίτη περιστασιακή απασχόληση για την οποία πληρώνεται με τίτλο κτήσης, δεν θα καταβάλει καμία εισφορά εφόσον καλύπτει τα 220 ευρώ από τις εισφορές της κύριας δραστηριότητάς του. Αν υπολείπονται των 220 ευρώ, θα καταβάλει τη διαφορά ως τα 220 ευρώ.

* Μηνιαία απεικόνιση του χρόνου ασφάλισης για τον εργαζόμενο με βάση τον αριθμό των αποδείξεων που «κόβονται» και με όριο ενσήμων τα 220 ευρώ. Για παράδειγμα, αν σε ένα έτος κοπεί ένα παραστατικό με αμοιβή 4.000 ευρώ, η εισφορά που θα χρεωθεί στον εργαζόμενο δεν θα είναι με 20,28% επί των 4.000 ευρώ, ήτοι 811 ευρώ, αλλά 220 ευρώ που είναι το ελάχιστο ποσό. Η ασφάλιση όμως θα πιαστεί μόνον για έναν μήνα. Αν όμως για την αμοιβή των 4.000 ευρώ κοπούν 10 τίτλοι κτήσης των 400 ευρώ τότε ο εργαζόμενος θα έχει ένσημα 10 μηνών και συνολικά θα έχει καταβάλει 811 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό δίδεται κίνητρο ασφάλισης σε χιλιάδες ευκαιριακά και περιστασιακά εργαζομένους που αμείβονται μόνον με αποδείξεις δαπάνης.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το νέο καθεστώς ασφάλισης για τους αμειβόμενους με τίτλους κτήσης θα ξεμπλοκάρει χιλιάδες μισθωτούς και μη μισθωτούς που εδώ και μήνες έμεναν απλήρωτοι γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο μετά το νόμο 4670/2020 ποιες εισφορές θα πληρώνουν.

Με το προηγούμενο δε καθεστώς (άρθρο 55 του νόμου 4509/2017) η κατάσταση στους τίτλους κτήσης κατέληξε να είναι τελείως περίπλοκη, σε σημείο που να μην είναι εφικτό για τον e-ΕΦΚΑ να προβεί σε εκκαθάριση εισφορών για χιλιάδες ασφαλισμένους με πολλαπλή δραστηριότητα που πλήρωναν εισφορές επί του συνολικού εισοδήματος στο οποίο υπολογιζόταν και η αμοιβή με τους τίτλους κτήσης. Η δυνατότητα αμοιβής με απόδειξη δαπάνης παραμένει μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ, ενώ από εκεί και πάνω ο εργαζόμενος θα πρέπει να προβεί σε έναρξη επαγγέλματος με «μπλοκάκι». Με απόδειξη δαπάνης αμείβονται κατά κύριο λόγο οι απασχολούμενοι ευκαιριακά και περιστασιακά σε διάφορα επαγγέλματα, για τους οποίους δεν συντρέχουν λόγοι να θεωρηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω της περιστασιακής τους απασχόλησης. Ευρεία χρήση όμως έχουν οι αποδείξεις δαπάνης στην παράλληλη δραστηριότητα μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών για την οποία δεν απαιτείται να έχουν σύμβαση έργου.

Με το νέο καθεστώς μάλιστα όσοι έχουν μπλοκάκι για μια δεύτερη δουλειά την οποία ασκούν περιστασιακά ή τακτικά, χωρίς να έχουν κάποιας μορφής σύμβαση, μπορούν να το κλείσουν και να αμείβονται με απόδειξη δαπάνης, γλιτώνοντας το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν θα μπορεί να στοιχειοθετηθεί ότι έχουν καμία σύμβαση με κανέναν εργοδότη γιατί δεν προβλέπεται στην εργασιακή νομοθεσία κανένας τύπος σύμβασης για τους «τίτλους κτήσης».

Εξαίρεση από την ασφάλιση και την πληρωμή των αναλογουσών εισφορών για τους τίτλους κτήσης θα προβλέπεται για τις αμοιβές που αφορούν στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στην είσπραξη αμοιβών για τα πνευματικά δικαιώματα.

H διάταξη για τους τίτλους κτήσης είναι πιθανό να έρθει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, που θα κατατεθούν οι τροπολογίες για την αύξηση των προσωρινών συντάξεων στο 80% αντί 50%, τη χορήγηση προκαταβολών στα εφάπαξ, την επιδότηση των εισφορών στην ακτοπλοΐα, αλλά και στις αεροπορικές επιχειρήσεις.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος