Ημέρα πληρωμής του επιδόματος των 800 ευρώ, κατ’ αναλογία με βάση τις ημέρες που τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση του κάθε εργαζόμενου, ήταν η Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν 251 εκατ. ευρώ, σε 445.500 εργαζόμενους σε πληττόμενες αλλά και κλειστές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, υπήρξαν αρκετοί εργαζόμενοι που περίμεναν να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους και δεν τα είδαν. Ο αριθμός των ανθρώπων αυτών φτάνει κοντά στις 24.000 και υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι που συνέβη αυτό.

Διατραπεζικές συναλλαγές: Τα χρήματα μπορεί να φανούν ακόμα και μια ημέρα μετά λόγω των τραπεζικών συστημάτων
Λάθη στις δηλώσεις: Παραλείψεις και λάθη στις δηλώσεις αναστολής συμβάσεων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», είτε από εργαζόμενο, είτε από εργοδότη
Ενεργή δεύτερη απασχόληση: Το σύστημα «διαβάζει» τη δήλωση αναστολής αλλά και ενεργή απασχόληση σε άλλο εργοδότη

Στην τελευταία περίπτωση, η «ΕΡΓΑΝΗ» θα πρέπει να υπολογίσει αν στον εργοδότη που έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας είναι το 50% και άνω των ωρών εργασίας του εργαζόμενου. Σε αυτή την περίπτωση θα δικαιούται το επίδομα και θα καταβληθεί σε επόμενες πληρωμές.

Στις περιπτώσεις λαθών, είτε μη δήλωσης IBAN είτε λάθος στοιχείων, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να μπουν στο σύστημα και να ελέγξουν αν όλα είναι σωστά και να κάνουν διορθώσεις. Ομοίως και οι εργοδότες σε περίπτωση λάθους από δικής τους πλευράς.

Σε κάθε περίπτωση, την Παρασκευή 23.866 εργαζόμενοι που έχουν βγει σε αναστολή, περίμεναν να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους αλλά δεν τα είδαν και καλούνται να ελέγξουν αν όλα έγιναν σωστά, όπως αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Open.