Ξεκινούν την Δευτέρα 11 Μαΐου οι αιτήσεις για 160.000 ωφελούμενους που ανήκουν στις νέες κατηγορίες για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, η οποία θα πληρωθεί σε δύο φάσεις.

Οι ειδικές κατηγορίες εργαζομένων υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με ειδικό έντυπο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας, με την οποία δηλώνουν την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται από την ερχόμενη Δευτέρα 11/5/2020 έως και την επόμενη Κυριακή 17/5/2020.

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ειδικών κατηγοριών για τα 800 ευρώ (τουρισμός, εργαζόμενοι σε θέαμα ακρόαμα).

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν από 11 έως 17 Μαΐου ( για όλα τα ΑΦΜ) ενώ όπως επισήμανε η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από 13-14 Μαίου και 18-19 Μαΐου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

 • Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου
 • λατόμοι, ασβεστοποιοί
 • Οικοδόμοι
 • Σμυριδορύκτες Νάξου
 • Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες
 • Καπνεργάτες
 • Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί
 • Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
 • Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
 • Ηθοποιοί
 • Υποδηματεργάτες
 • Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
 • Ελεγκτές κινηματογράφου -θεάτρου
 • Ταμίες κινηματογράφου -θεάτρου
 • Τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης
 • Ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου
 • Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών μηχανημάτων
 • Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
 • Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
 • Ξεναγοί
 • Τουριστικοί συνοδοί
 • Αποκλειστικές νοσοκόμοι
 • Εργαζόμενοι στο Άγιο Όρος

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων για μισθωτούς που δεν έλαβαν λανθασμένα τα 800 ευρώ

Από 7 έως 10 Μαίου υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών – Και από 8 Μαίου έως 12 Μαίου οι αιτήσεις των εργαζομένων (όλα τα ΑΦΜ)

Για τα 800 ευρώ σε εργαζομένους που δεν τα έλαβαν γιατί δεν εμφανίζονταν στην τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης ή είναι ειδικές περιπτώσεις όπως

 • Προσωπικό που είναι σε επίσχεση εργασίας
 • Προσωπικό που ήταν εσφαλμένα καταχωρημένο σε έντυπα
 • Προσωπικό σε εταιρεία που μεταβιβάσθηκε
 • Μεταφερόμενο προσωπικό,
 • Προσωπικό Γνήσιου Δανεισμού,
 • Προσωπικό Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν,
 • Προσωπικό Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α,
 • Προσωπικό Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α στο παρελθόν

Η πληρωμή των ποσών θα γίνει από 14 έως 15 Μαΐου.