Ακόμη ένας ιερέας κάνει… αντάρτικο στα μέτρα της κυβέρνησης για την τέλεση ιεροπραξιών «κεκλεισμένων των θυρών», αυτήν τη φορά ενόψει των Θεοφανίων.

Με επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία κοινοποίησε σε εισαγγελέα και αστυνομία, ο πατήρ Δημήτριος Κοκολινάκης τονίζει πως δεν πρόκειται να ακολουθήσει τις οδηγίες, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν προτίθεμαι νά ύπακούσω σέ παράνομες, άντισυνταγματικές καί άντιχριστιανικές ”έντολές”, πού προσβάλλουν τόσο έμάς ώς πρόσωπα-χριστιανούς, όσο καί τήν ίδια τήν πίστη μας καί τόν Θεό, καί ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΕΧΩ άπό τήν τέλεση τών Άκολουθιών, τή Θεία Κοινωνία καί τό Μέγα Άγιασμό, κατά τίς ήμέρες αύτές τού Άγίου Δωδεκαημέρου, καί όχι μόνο».

Αναλυτικά η επιστολή διαμαρτυρίας:

Αξιότιμε κ. Είσαγγελεύ, αξιότιμε κε Διευθυντά,

Διανύοντας τις άγιες αυτές ημέρες τού Δωδεκαημέρου, θεώρησα καθήκον και ιερή υποχρέωσή μου, να σάς απευθύνω την παρούσα επιστολή.

Με τις νέες όλως αντισυνταγματικές εξαγγελίες τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, επιβάλλεται για άλλη μία φορά, ή τέλεση ιεροπραξιών κεκλεισμένων των θυρών καθ’ όλες τις επόμενες άγιες ημέρες, ή μη τέλεση τού Μέγα Αγιασμού των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους κοκ.

Με τα ανωτέρω μέτρα, προσβάλλονται και πάλι τα ατομικά και συνταγματικώς κατοχυρωμένα, δικαιώματα των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών, και σκοπός μου με την παρούσα διαμαρτυρία, είναι να δηλώσω επωνύμως και ευθαρσώς, την αντίθεσή μου σε αυτή την ΚΥΑ, καθώς, δι’ αυτής έχουμε κατάφωρη κατάλυση τού Συντάγματος από τά ίδια τα όργανα τής Πολιτείας και συνεπεία αυτού, υποχρεούμαι να αντισταθώ με κάθε μέσο στην κατάλυση αυτή και στην παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών (άρθρο 3, 13 , 25 και 120 τού Συντάγματος), οι οποίοι καλούνται να απέχουν από τον Εκκλησιασμό, την Θεία Κοινωνία και τον Μέγα Αγιασμό.

Είχα τη βούληση, συνεπώς, ως ιερέας τού Ί.Ναού Άγ. Γεωργίου Κατσιφαριανών Χανίων, να σάς αποστείλω την παρούσα επιστολή μου, γνωστοποιώντας παράλληλα τόσο στον κ. Είσαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, όσο και στον κ. Άστυνομικό Διευθυντή Χανίων, ότι ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ ν υπακούσω σε παράνομες, αντισυνταγματικές και αντιχριστιανικές «εντολές», πού προσβάλλουν τόσο εμάς ως πρόσωπα-χριστιανούς, όσο και την ίδια τήν πίστη μας και τον Θεό, και ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΕΧΩ από την τέλεση των Άκολουθιών, τη Θεία Κοινωνία και το Μέγα Αγιασμό, κατά τίς ημέρες αυτές τού Αγίου Δωδεκαημέρου, καί όχι μόνο.

Μετά από την επονείδιστη, αυθαίρετη καί παράνομη αυτή συμπεριφορά τής ίδιας τής Πολιτείας, θεώρησα υποχρέωσή μου να σάς απευθύνω αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας, κοινοποιώντας την παράλληλα στον κ. Είσαγγελέα, αλλά και δημοσιοποιώντας την, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, θέτοντας παράλληλα τό ερώτημα σε όλους τούς Έλληνες Πολίτες, γιά το εάν έχουμε πλέον δημοκρατικό πολίτευμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα των πολιτών, ή αυτό έχει και επισήμως καταλυθεί.

Μετά ταύτα, σάς εύχομαι ολόψυχα Καλή κι Εύλογημένη νέα Χρονιά.