Μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων χθες τα μεσάνυχτα από τη Βουλή, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της πόλης και επαγγελματιών, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαβούλευση και να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες θα ισχύσουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Αυτές σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν διάθεση επιπλέον χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό και μείωση των τελών αναλογικά, σε περίπτωση που ο καταστηματάρχης δεν έχει στη διάθεσή του επιπλέον χώρο για αξιοποίηση.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση χώρου σε πεζοδρόμια/πεζόδρομους/πλατείες, είναι οι εξης:

– Σε πεζοδρόμια, το ελάχιστο πλάτος διόδου έλευσης πεζών είναι πλέον το 1,50 μ.
– Σε πεζοδρόμια όπου επιτρέπεται η στάθμευση, επιβάλλεται απόσταση 0,60 εκατοστών από το κράσπεδο.
-Σε πεζοδρόμους και πλατείες θα πρέπει να παραμένει ελεύθερη ζώνη διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης πλάτους 3,5 μ.
– Θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερες οι οδεύσεις τυφλών και οι ράμπες ΑμΕΑ
– Δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, ούτε σε οδόστρωμα όπου κινούνται οχήματα.

Αναλυτικά τα όσα θα ισχύσουν σε επί μέρους περιοχές:

ΛΑΔΑΔΙΚΑ:

Όλοι οι δρόμοι είναι χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι.

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με μόνη προϋπόθεση την ελεύθερη ζώνη διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης 3,5 μ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ:

– Διατίθεται επιπλέον χώρος

– Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις παρόδιες στοές, στα παρτέρια και στον κεντρικό χώρο της πλατείας

– Πρέπει να αφήνεται ελεύθερη ζώνη διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης 3,5 μ.

ΙΚΤΙΝΟΥ- ΖΕΥΞΙΔΟΣ- Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ:

– Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις ζώνες διέλευσης πεζών

– Απαραίτητη προϋπόθεση η ζώνη 1,5 μέτρου μεταξύ των εισόδων των οικοδόμων και της ζώνης έκτακτης ανάγκης

ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ:

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην προβολή των προσόψεων των καταστημάτων και μέχρι τον κεντρικό ποδηλατόδρομο, ο οποίος πρέπει να παραμείνει ελεύθερος.

ΡΟΤΟΝΤΑ-ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους ελεύθερους χώρους της πλατείας, με βάση τις γενικές διατάξεις

ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ- ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ- ΤΣΟΠΕΛΑ- ΔΙΑΛΕΤΤΗ- ΚΑΜΑΡΑ- ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΥ:

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με βάση τις γενικές διατάξεις

Διαδικασία αιτήσεων

Η διαδικασία αίτησης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται απομακρυσμένα.

Οι οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του δήμου www.thessaloniki.gr.

– Ο ιδιοκτήτης συμπληρώνει ηλεκτρονικά ή εγγράφως το σχετικό έντυπο αίτησης ( στη δεύτερη περίπτωση το έγγραφο πρέπει να ψηφιοποιηθεί).

– Η αίτηση συνοδεύεται υπιοχρεωτικά από σχέδιο διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της ορθής τήρησης των σχετικών διατάξεων.

Με την κατάθεση της αίτησης, αυτή θεωρείται κατ’αρχήν εγκεκριμένη και ο επιχειρηματίας μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της πρότασής του.

Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας είναι ο επιχειρηματίας να είναι ταμειακά ενήμερος.