Ο διεθνώς διακεκριμένος ψυχίατρος Κρίτων Χριστιανόπουλος συζητά με τη Μαρία Αναγνωστίδου για το νέο μοντέλο – εργαλείο της ψυχολογίας που συνδυάζει τη φιλοσοφία με τη ψυχολογία.
Πρόκειται για το ρεύμα της Φιλοσοφικής Ψυχολογίας το οποίο ενισχύεται τα τελευταία χρόνια συνεχώς σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο . Σχετικά πρόσφατα ήρθε και στην Ελλάδα.

Aπόψε στις 22.00, στην tv100!