Από τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 ξεκινούν οι εγγραφές στα τμήματα παιδιών και ενηλίκων των σχολών εκμάθησης τένις του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Έναρξη εγγραφών στις Σχολές Τένις του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Από τη ∆ευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 ξεκινούν οι εγγραφές στα τµήµατα παιδιών και ενηλίκων των σχολών εκµάθησης τένις του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 850242.

Οι εγγραφές θα πραγµατοποιούνται στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (πλησίον
ξενοδοχείου Μακεδονίας Παλλάς) καθηµερινά κατά τις απογευµατινές ώρες 16:00-21:00
Πρόγραµµα Λειτουργίας Σχολών Τένις στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Τµήµατα Ενηλίκων
∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
Πρωινά τµήµατα
10:00-11:00
11:00-12:00
Απογευµατινά τµήµατα
18:00-19:00
19:00-20:00

Παιδικά τµήµατα
ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
17:00-18:00
18:00-19:00