Μετά από πλήθος καταγγελιών καταναλωτών τόσο στην ΕΚΠΟΙΖΩ, όσο και στις λοιπές ενώσεις καταναλωτών μέλη της ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμβαση», για τις αυθαίρετες χρεώσεις από τα πενταψήφια, η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγματοποίησε έρευνα, αναφορικά με τους παρόχους Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), τα ευρήματα της οποίας απεστάλησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και στις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ-ΕΕΤΤ & Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-ΑΠΔΠΧ), στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), προκειμένου να παρέμβουν άμεσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Στην έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ επισημάνθηκαν πλήθος παραβάσεις, οι οποίες κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρές, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ο αυξημένος κίνδυνος παραπλάνησης και πρόσκλησης ζημίας στους καταναλωτές από τη συμπεριφορά των παρόχων ΥΠΠ και των παρόχων δικτύου, καθώς και το οικονομικό όφελος που επεδίωξαν σε βάρος τους, παρά το γεγονός ότι έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως πάροχοι, αναφορικά με τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών εν γένει.

Οι καταναλωτές αισθάνονται αβοήθητοι και ειδικότερα ότι, περιορίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες τους μέσω των μεθόδων των παρόχων ΥΠΠ και των παρόχων δικτύων.

Ειδικότερα όπως μεταξύ άλλων επισήμανε η ΕΚΠΟΙΖΩ στην επιστολή της προς τους αρμόδιους:

…”Συγκεκριμένα, οι χρήστες/καταναλωτές διαμαρτύρονται ότι, λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο εν αγνοία τους, χωρίς τη συναίνεσή τους, υπό καθεστώς πολύ μεγάλης πίεσης και αιφνιδιασμού, τηλεφωνικά μηνύματα (SMS), μέσω 5ψήφιων αριθμών υψηλής χρέωσης και συγκεκριμένα ως επί των πλείστων της αριθμοσειράς 54. Στις καταγγελίες αναφέρουν ότι, τα εν λόγω μηνύματα πραγματοποιούνται αυτόματα με αποστολή στο κινητό τους τηλεφωνικών μηνυμάτων, χωρίς ωστόσο να έχουν εγγραφεί μέσω ιστοσελίδων για την παροχή υπηρεσιών ΥΠΠ, ή να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τέτοιου είδους ενέργειες.

Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στις συνδρομητικές υπηρεσίες ΥΠΠ, στις οποίες οι χρήστες/καταναλωτές δεν έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου της συνδρομητικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν έχουν επιλέξει συνειδητά την εγγραφή τους σε αυτές μέσω θετικής ενέργειας, μη έχοντας τη σωστή εικόνα και την επαρκή πληροφόρηση, με αποτέλεσμα τα χρεωστικά μηνύματα από πενταψήφιο αριθμό και την εξαπάτησή τους να τους οδηγήσει να λάβουν απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάμβαναν”.

Στα πλαίσια της ανωτέρω αναφοράς της ΕΚΠΟΙΖΩ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή απέστειλε γραπτή ενημέρωση ότι, επέβαλε με την με αρ. πρωτ 35551/3.4.2020 απόφαση, διοικητικό πρόστιμο σε εταιρεία συνολικού ύψους 250.000,00 ευρώ, για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 3δ, 9γ, 9δ, 9στ και 9η του Ν.2251/1994 για την «προστασία του καταναλωτή» και ειδικότερα επειδή κατά την προώθηση υπηρεσιών της στο διαδίκτυο, απέσπασε την πλασματική συναίνεση των καταναλωτών για την εγγραφή τους σε συνδρομητική υπηρεσία με την χρήση προσυμπληρωμένων εικονιδίων και με δέλεαρ την παροχή δωροεπιταγών υψηλής αξίας για γνωστές αλυσίδες σουπερμάρκετ.