Ταυτόχρονα οι Έλληνες θεωρούν πως η κλιματική αλλαγή αλλά και η καταστροφή/ρύπανση είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματά τους.