Παρουσιάστηκε σήμερα το έργο της κατασκευής της νέας Ανατολικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης Thessaloniki fly over.

Η κατασκευή του θα κρατήσει 3-4 χρόνια και θα απασχολήσει 1000 εργαζόμενους.

Θα ακολουθεί τη χάραξη της υφιστάμενης θα έχει μήκος 13 χλμ, τα 4 θα είναι σε συνεχόμενη υπερυψωμένη γέφυρα, ενώ θα κατασκευαστούν 9 ανισόπεδοι κόμβοι, 8 νέες γέφυρες και 3 νέες σήραγγες.

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 370 εκ. ευρώ. Στα τέλη του 2021 ή το αργότερο στις αρχές του 2022 θα προκύψει ο οριστικός ανάδοχος για το έργο.