Από τις 24 Δεκεμβρίου εως τις 6 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστοί οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας τους , οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.)Δήμου Θεσσαλονίκης, θα παραμείνουν κλειστοί για το χρονικό διάστημα από τις 24 Δεκεμβρίου 2019, παραμονή των Χριστουγέννων, έως και τις 6 Ιανουαρίου 2020, των Φώτων.
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020.