Σημαντικές επιπτώσεις είχε στην διακίνηση φορτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης η πανδημία του κορονοϊού. Η μείωση των φορτίων επηρεάστηκε αρνητικά από τον Μάρτιο και επιδεινώθηκε σημαντικά τον Απρίλιο, ωστόσο η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ παραμένει αισιόδοξη για ανάκαμψη των λειτουργιών τον Μάιο και τον Ιούνιο.

“Το πρόσφατο ξέσπασμα του νέου ιού, με αποτέλεσμα την παγκόσμια πανδημία Covid-19, είχε σημαντικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον. Η πανδημία είχε σημαντική επίδραση στην πλήρη εφοδιαστική αλυσίδα, από τον παραγωγό έως τον τελικό χρήστη, και συνεπώς και στις Ναυτιλιακές και Λιμενικές βιομηχανίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ροές φορτίων σε περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο”, αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2019.

Η διακίνηση φορτίων τόσο στο Συμβατικό Λιμάνι όσο και στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων επηρεάστηκε αρνητικά, ήδη από τα μέσα Μαρτίου του 2020. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης διακίνησης φορτίων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ο αντίκτυπος ήταν σχετικά μέτριος στο 1ο τρίμηνο του 2020 συνολικά. Έτσι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων για το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασε την απόδοση του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους κατά περίπου 1%. Αντίθετα η συμβατική διακίνηση φορτίου κατά 5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Κατά το μήνα Απρίλιο, ο αντίκτυπος του ιού στην ΟΛΘ. ΑΕ εκδηλώθηκε εντονότερος, με τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων να μειώνεται κατά 14% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του περασμένου έτους, και τη συμβατική διακίνηση να μειώνεται κατά σχεδόν 35% σε σύγκριση με πέρυσι. “Παρά τη σημαντική μείωση του όγκου των φορτίων σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2019, η ΟΛΘ. Α.Ε παραμένει κερδοφόρα”, αναφέρεται σχετικά.

Η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ αναφέρει ότι η εξάπλωση της παγκόσμιας πανδημίας και ο αντίκτυπός της στο παγκόσμιο εμπόριο για ολόκληρο το έτος 2020 είναι αβέβαιες, “καθιστώντας πολύ δύσκολη την πρόβλεψη της συνολικής επίδρασης για την Εταιρεία”. Ωστόσο, αναμένει ότι τόσο στον Σταθμό Εμπορευματοκιβώτιων όσο και στο Συμβατικό φορτίο θα σημειωθεί οριακή βελτίωση τον Μάιο και τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να είναι το περισσότερο επιβαρυμένο για την τρέχουσα χρονιά και παρά τις προκλήσεις αναμένεται, με τα σημερινά δεδομένα, ότι και αυτό το τρίμηνο θα είναι κερδοφόρο, αν και σε χαμηλότερο επίπεδο από ό, τι αναμενόταν αρχικά.
Οι επενδύσεις

Η πανδημία του κορονοϊού δεν φαίνεται να επηρεάζει το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας. Στο επίκεντρο των επενδύσεων ύψους 180 εκατ. ευρώ που έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει η κοινοπραξία SEGT στο πλαίσιο της συμφωνίας αγοράς του 67% της ΟΛΘ ΑΕ βρίσκεται η επέκταση του 6ου προβλήτα.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού για το έργο προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ έχουν συμμετάσχει έξι επενδυτικά σχήματα και εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ξεκινήσει η β’ φάση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Στο πρόγραμμα του ΟΛΘ περιλαμβάνονται και άλλες επενδύσεις γενικής ανάπτυξης λιμένα, περιλαμβανομένων των Έργων Αποκατάστασης του Κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου.
Μέρισμα 1,17 ευρώ ανά μετοχή

Με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του 2019 να έχουν διαμορφωθεί στα 16,45 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,3% σε σχέση με το 2018, το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ αποφάσισε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2019 ύψους 11.793.600 ευρώ το οποίο ανέρχεται σε 1,17 ευρώ/μετοχή.