Πρόκειται για οδηγούς οχημάτων, η σύμβαση των οποίων θα είναι ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας.

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Τσιμισκή Ιωάννη 91 – ΤΚ 54622 Θεσσαλονίκη μέχρι και Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021.

Επισημαίνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.