Σε ανακαινισμένους χώρους, στην οδό Μοναστηρίου 62, συνεχίζει πλέον τη λειτουργία του το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρέχοντας ένα ευρύ πλέγμα υπηρεσιών σε ευάλωτους πολίτες.

Το ανοικτό κέντρο ημέρας αστέγων είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης, στελεχωμένη με επιστήμονες, που παρέχει στους ωφελούμενους κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φαρμακευτική κάλυψη αλλά και υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και υγιεινής με τη δυνατότητα χρήσης λουτρού και πλυντηρίου.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού είναι: 2313 316.611.