Την πρώτη εκταμίευση πόρων ύψους 2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα από το Πρόγραμμα SURE για τη στήριξη της απασχόλησης, χαιρέτισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός τονίζει ότι συνολικά θα εκταμευθούν για τη χώρα μας 2,7 δισ. ευρώ  ως δάνειο από το SURE, με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού.

«Με τα χρήματα αυτά θα καλυφθούν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων και την υλοποίηση του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”», τονίζει ο κ. Σταϊκούρας.

Διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους,« ώστε να περιορίσει, όσο γίνεται περισσότερο, τις επιπτώσεις της παρούσας δοκιμασίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να θέσει τις βάσεις για γρήγορη και ισχυρή ανάκαμψη».