Στην Βουλη κατατέθηκε η τροποποίηση της αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ.

Το σχετικό πρωτόκολλο υπογράφηκε στις 5/10/2019 και προβλέπει διεύρυνση των διευκολύνσεων στις ήδη υπάρχουσες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Επίσης, στην Βουλή κατατέθηκε προς κύρωση και η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τα προξενικά προνόμια και τις ασυλίες.