Σημαντική είναι η αύξηση στις απάτες που σημειώθηκε στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου το πρώτο εξάμηνο του 2019.

110.000 περιστατικά απάτης σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους στις συναλλαγές με κάρτα μέσω ίντερνετ, ενώ το προηγούμενο εξάμηνο ο αριθμός έφτανε τις 70.000.  Η αύξηση κατά 60% που παρουσίασαν τα κρούσματα απάτης στις συναλλαγές για αγορά αγαθών και υπηρεσιών το πρώτο εξάμηνο του 2019, αφορούσε κυρίως τις συναλλαγές με το εξωτερικό.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες συναλλαγών είναι αρκετά μειωμένα τα κρούσματα απάτης, για παράδειγμα, το ίδιο διάστημα σημειώθηκαν 1.700 περιπτώσεις απάτης στα ΑΤΜ και 13.500 απάτης στις πληρωμές μέσω POS. Σε όρους αξίας συναλλαγών, καταγράφησαν απάτες ύψους 379.700 χιλ. ευρώ στις συναλλαγές ΑΤΜ, 437.500 χιλ. ευρώ στις πληρωμές POS και 4,7 εκατ. ευρώ στις διαδικτυακές συναλλαγές με κάρτα.

Cards

Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την ασφάλεια των συναλλαγών με κάρτα στο Internet και για τον λόγο αυτό λήφθησαν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας από τις τράπεζες μέσω της ευρωπαϊκής οδηγίας PSD2 που εφαρμόστηκε και στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο. «Η μη εκτενης χρήση του διεθνούς τεχνικού προτύπου ασφαλών συναλλαγών 3DSecure από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού συνεπάγεται υψηλότερα ποσοστά απάτης στις διασυνοριακές συναλλαγές διαδικτύου, σε αντίθεση με την ελληνική αγορά, όπου οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών έχουν υλοποιήσει σε ευρεία έκταση το πρότυπο ασφαλών συναλλαγών 3DSecure», αναφέρει η Τράπεζα της Ελλαδος.

Απάτη στις συναλλαγές με μεταφορές πιστώσεων

Ωστόσο αύξηση παρουσιάζει και η απάτη στις μεταφορές πιστώσεων, τις πληρωμές δηλαδή μέσω διατραπεζικής εντολής πληρωμής, κατά 45% στον αριθμό συναλλαγών και κατά 34% στην αντίστοιχη αξία συναλλαγών σε σχέση με πέρσι.  Το 2018 εκδηλώθηκαν 61 περιστατικά απάτης αξίας 212.600 ευρώ, από 42 περιστατικά απάτης αξίας 158.500 ευρώ το έτος 2017.

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές διενέργειας της απάτης, η συντριπτική πλειονότητά τους εστιάζει στην υποκλοπή των προσωπικών στοιχείων ασφαλείας των χρηστών υπηρεσιών μεταφοράς πίστωσης μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-ου (phishing). Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συνεχίζουν τις εκτεταμένες δράσεις ενημέρωσης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων ώστε να ενισχύσουν τη γνώση των χρηστών υπηρεσιών μεταφορών πιστώσεων σε θέματα ασφάλειας, αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος.