Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας περιέγραψε τις πολιτικές που υλοποιούνται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της αστεγίας, με έμφαση στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» για τους αστέγους.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργος Σταμάτης, συμμετείχε στη συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής της Ε.Ε. για τη στέγαση, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου στην Πράγα της Τσεχίας, με θεματικό αντικείμενο την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η συνάντηση εστίασε στους εξής άξονες: τάσεις αναφορικά με την οικονομική προσιτή κατοικία στις χώρες της Ε.Ε., κανονισμός κρατικής βοήθειας με παράλληλη πιθανή μεταρρύθμιση για την επιτάχυνση των επενδύσεων στην προσιτή στέγαση, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και καλές πρακτικές που υιοθετούνται στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας.

Ο κ. Σταμάτης παρουσίασε τα νέα στεγαστικά προγράμματα που πρόκειται να εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η δυνατότητα χορήγησης χαμηλότοκων δανείων σε νέους, η επιδότηση ανακαίνισης κλειστών ακινήτων, το πρόγραμμα κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα «Κάλυψη» και το πιλοτικό πρόγραμμα για την κοινωνική κατοικία. Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας περιέγραψε τις πολιτικές που υλοποιούνται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της αστεγίας, με έμφαση στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» για τους αστέγους.