Την τελευταία εβδομάδα του μήνα θα καταβληθούν οι συντάξεις Απριλίου στους συνταξιούχους όλων των ταμείων.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών για τις συντάξεις Απριλίου 2022:
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022
Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022
Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022