Νωρίτερα θα γίνουν οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων. Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών έχει ως εξής:

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9), και την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου.
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου.
Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου.
Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου.
Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Ιανουαρίου την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου.
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιανουαρίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου.

Οι επικουρικές συντάξεις του Ιανουαρίου θα πληρωθούν στις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.