Την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021, στις 17:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την ένταξη του Αστρονομικού Σταθμού Χολομώντα του ΑΠΘ στο πρόγραμμα ScyLight της ESA.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν η Επικεφαλής του Γραφείου Μακεδονίας του Πρωθυπουργού Μαρία Αντωνίου, η Χριστίνα Γιαννόππαπα, Σύμβουλος της Κυβέρνησης στα θέματα διαστήματος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ Στράτος Στυλιανίδης και Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Με στόχο την ανάπτυξη της νέας γενιάς ασφαλών, δορυφορικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέθοδο της κβαντικής κρυπτογραφίας οπτικών σημάτων, ο Αστρονομικός Σταθμός Χολομώντα του ΑΠΘ στη Χαλκιδική θα εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα και τη Βαλκανική στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιακών αναγκών.

 

*Μετά το πέρας της σύσκεψης θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.