Το πρώτο του δρομολόγιο του «λευκού βέλους» με επιβάτες θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαρτίου.