Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό.
Κάθε εργασία που πραγματοποιείται καταχωρείται είτε από εμάς είτε από τον πελάτη. Να σημειωθεί πως η πρώτη καταχώρηση γίνεται υποχρεωτικά απ το συνεργείο μας.
Αποστέλλονται ειδοποιήσεις των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών όπως επίσης και ειδοποιήσεις πιθανών προσφορών για κάποιες περιόδους. Υποστηρίζει ένα και πλέον οχήματα ανά χρήστη.
Είναι ένα εργαλείο οργάνωσης του αρχείου συντήρησης τους οχήματος.