Η ρύπανση της ατμόσφαιρας έχει απο παλιά συνδεθεί στον ανθρώπινο νου αλλά και την γλώσσα με την αυξημένη επίπτωση κάποιων ασθενειών: Η λέξη malaria, για παράδειγμα, σημαίνει «βλαβερός αέρας» στα ιταλικά.

Η «θεωρία του μικροβίου» η οποία διατυπώθηκε για την ερμηνεία της λοίμωξης τον 19ο αιώνα, αποτέλεσε καίριο χτύπημα στην ιδέα ότι ο αέρας καθεαυτός προκαλεί τις ασθένειες. Αντιθετα οι άσχημες οσμές δείχνουν την πηγή κάποιου παθογόνου οργανισμού, όπως είναι τα διαφορά λύματα και μας κάνουν να τα αποφεύγουμε.

Μια μελετη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα όμως από ομάδα Ιταλών ερευνητών διατυπώνει την υπόθεση ότι ο sars-cov-2, ο ιός που προκαλεί την πανδημία covid-19, μπορεί να παίρνει ένα χέρι βοήθειας για την διασπορά του από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η μελετη που διενεργήθηκε από τον Δρ. Λεονάρντο Σέτι και τους συνεργάτες του στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια αναμένει δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό. Ο Δρ. Σέτι και οι συνεργάτες του αναρωτιούνται γιατί ο sars-cov-2 φαίνεται να διαδόθηκε πολύ πιο γρήγορα στον ιταλικό Βορρά από ότι σε άλλες περιοχές της χώρας (παρότι σε κάποιες έφτασε ταυτόχρονα).

Οι ερευνητες υποθέτουν ότι ο καταλύτης σε αυτήν την ταχύτατη εξάπλωση ήταν η ρύπανση της ατμόσφαιρας – κυρίως τα μικρά αιωρούμενα σωματίδια τα οποία μπορεί να περιέχουν ιούς στην επιφάνεια τους.

Τα σωματίδια αυτά βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία στην κοιλάδα του Πάδου από ότι σε άλλες περιοχές της Ιταλίας. Στο δημοσιευμένο άρθρο τους οι ερευνητες αναφέρονται σε προηγούμενες εργασίες που έγιναν σε άλλες περιοχές.Συμφωνα με αυτες τις εργασιες άλλοι ιοί όπως αυτοί της γρίπης , του αναπνευστικού συγκιτιακού ιού , και της ιλαράς μπορούν όλοι να διαδοθούν από τέτοια αιωρούμενα σωματίδια πάνω στα οποία προσδένονται και ταξιδεύουν.

Μια εναλλακτική εξήγηση που συσχετίζει την αυξημένη ταχύτητα μετάδοσης στις περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική ρύπανση είναι ότι τα αιωρούμενα σωματίδια αυξάνουν τη ευαισθησία απέναντι στην λοίμωξη αυτών που με κάποιο τρόπο έρχονται σε επαφή με τον ιό.

Σε κάθε περίπτωση η μείωση της ρύπανσης και των επιπέδων των αιωρούμενων σωματιδίων, μπορεί να αποτελέσουν ένα επικουρικό μέσo στην κοινωνική απομάκρυνση για τη μάχη της καταπολέμησης και διάδοσης του κορονοϊού.