Ανοίγουν από αυριο Δευτέρα 4 Μαΐου οι εκθέσεις αυτοκινήτων, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν κανονικά καθώς δεν είχε διακοπεί η λειτουργία τους. Για το θέμα αυτό ο ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων) ενθαρρύνει τους κατά τόπους διανομείς (επισήμους εμπόρους) να θέσουν σε λειτουργία τις εκθέσεις τους.