Πέρασε με την θετική ψήφο μόνο της κυβέρνησης το νομοσχέδιο που αναμορφώνει το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο.

«Όχι» ψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός από την Ελληνική Λύση που δήλωσε «παρών» επι της αρχής και επι του συνόλου του νομοσχεδίου, ενώ επιμέρους άρθρα υπερψηφίστηκαν μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις από κάποια κόμματα.

Το πρώτο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Βουλή για το 2021 προβλέπει μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο με αδιάβλητους πανελλήνιους, γραπτούς διαγωνισμούς γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελούν τον βασικό κανόνα για την εισαγωγή στο Δημόσιο. Μάλιστα, οι εξετάσεις θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά ανά δύο έτη – σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων που θα εγκρίνει συνολικά το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη θέσεων από ειδικές κοινωνικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, 16% από πολύτεκνους, 12% από τρίτεκνους, 5% από όσους έχουν στενό συγγενή με αναπηρία κ.ά.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνίζονται σε δύο τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων. Με το πρώτο τεστ θα αξιολογούνται οι γνώσεις γενικού περιεχομένου των υποψηφίων σε ζητήματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με την εν δυνάμει ένταξή τους σε μια διοικητική δομή άσκησης κρατικής εξουσίας. Θα εξετάζονται και οι ειδικές γνώσεις επί συγκεκριμένων κλάδων που αφορούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Με το δεύτερο τεστ οι υποψήφιοι θα δοκιμάζονται για τις δεξιότητες και την εργασιακή τους αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα, θα αξιολογούνται δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.