Διακοπή νερού είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 14 Ιανουαρίου σε περιοχή του δήμου Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών αποκατάστασης διαρροής αγωγού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης από τις 08:00 έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης διαρροής αγωγού Φ250 mm στην οδό Νικόλαου Πλαστήρα 67 (Περιφερειακή Τάφρος), του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Νικόλαου Πλαστήρα, Αναξίμανδρου, Γυμνασιάρχη Μυστακίδη και στις παρακείμενες σε αυτές οδούς στις περιοχές Χαριλάου και Πυλαιώτικα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει η ΕΥΑΘ, στη σχετική ανακοίνωση.