«Το άρθρο 3 του Συντάγματος είναι πολιτειοκρατική διάταξη» τόνισε ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφερόμενος στην επίδραση του στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας.
«Είναι πολύ σημαντικό για το στάτους του Οικουμενικού Πατριαρχείου» πρόσθεσε ο κ. Βενιζέλος.
Ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι το άρθρο 3 ρυθμίζει και θέματα «εσωτερικής ενότητας, κανονιστικού χαρακτήρα» στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας, προβάλλοντας τα στοιχεία εκείνα, που, λειτουργικά, εξυπηρετούν τις πολιτειακές επιδιώξεις σε σχέση με τον εκκλησιαστικό θεσμό.
Μιλώντας  σε ημερίδα, που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε στις προθέσεις των νομοθετών των πρώτων συνταγματικών κειμένων μετά την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους και στο σκοπό της συνταγματικής επιταγής –  που τότε ήταν διαφορετικός από αυτόν  που τελικώς κατέληξε να εξυπηρετεί στις μέρες μας – και εξήγησε τη σημαντικότητα του άρθρου 3 για το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
«Η διάταξη αυτή ανεδείχθη σε κατ’ εξοχήν προστατευτική του νομικού καθεστώτος του Οικουμενικού Πατριαρχείου» είπε ο κ. Βενιζέλος και συνέχισε:
«Από το 1975 σίγουρα – αυτό έχει συμβεί από το 1952 και μετά κατά τη γνώμη μου – αλλά σίγουρα μετά το 1975  στο πλαίσιο της αποκατάστασης της κανονικής τάξεως (σε διόρθωση εκκλησιαστικών γεγονότων που προηγήθηκαν) ήρθε το Σύνταγμα και πολιτειοκρατικά, πλέον, και προστατεύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Διότι, δε μπορούμε να διεκδικούμε διεθνή νομική προστασία για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να μην του παρέχουμε εθνική συνταγματική προστασία».
Ο κ. Βενιζέλος πρόσθεσε ότι και το 1995, αλλά και από το 2006 και μετά έγιναν απόπειρες συνταγματικά να λυθούν ζητήματα στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας, αλλά περιορίστηκαν στην ρύθμιση επιμέρους θεμάτων, λόγω αντιδράσεων από την εκκλησία, ή και από μερίδα του πολιτικού συστήματος.
Για το άρθρο 3, ειδικότερα, τόνισε ότι η λύση θα ήταν  να προστεθεί μια «ερμηνευτική δήλωση», ότι «τίποτε σε αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει αποκλίσεις από την αρχή της θρησκευτικής ισότητας και την αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 13)»,  αλλά ούτε  η σημερινή κυβέρνηση αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία στην νέα συνταγματική αναθεώρηση. Ακόμη κι έτσι όμως, πρόσθεσε, το άρθρο 3 είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο. «Συζητάμε για κάτι το οποίο είναι ρυθμισμένο, είναι στοιχείο εθνικής συνταγματικής ταυτότητας» είπε ο κ. Βενιζέλος.