Οι μειώσεις στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα θα είναι τουλάχιστον στο 30% και σε πολλές περιπτώσεις θα φθάνουν ή και θα υπερβαίνουν το 50%.
Μεγάλες επιστροφές φόρων, οι οποίες θα φθάνουν ακόμη και τα 1.930 ευρώ, εκτιμάται ότι θα εισπράξουν το 2021 οι φορολογούμενοι.
Αυτό προκύπτει από την απώλεια εσόδων που υπέστησαν πολλοί κατά τη διάρκεια του 2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αναχαίτιση του κορωνοϊού.
Επίσης, καθοριστικός θα έιναι ο ρόλος των μειωμένων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος ισχύει για τα εισοδήματα του 2020.
Πτώση στα έσοδα
Συνέπεια των παραπάνω θα είναι η θεαματική πτώση των εσόδων του Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει γενικά και τοπικά lockdown, το 2020, είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν εκτός εργασίας περισσότεροι από 1.700.000 μισθωτοί εργαζόμενοι, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, καθώς τέθηκαν σε αναστολή συμβάεσων εργασίας για χρονικά διαστήματα από 3 έως και 10 μήνες.
Όσον αφορά τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ και 534 ευρώ, που έλαβαν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια που είχαν τεθεί σε αναστολή, πρόκειται για αφορολόγητες κρατικές ενισχύσεις και ως εκ τούτου δεν συνυπολογίζονται στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματά τους.
Κατά συνέπεια, οι παραπάνω εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, πρόκειται να εμφανίσουν σημαντικά μειωμένα φορολογητέα εισοδήματα στις δηλώσεις του 2021, για τα εισοδήματα του 2020.
Οι μειώσεις στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα θα είναι τουλάχιστον στο 30% και σε πολλές περιπτώσεις θα φθάνουν ή και θα υπερβαίνουν το 50%. Ως εκ τούτου, περισσότεροι από 1.000.000 εργαζόμενοι θα δικαιούνται μεγάλα ποσά επιστροφών φόρου.