Οι επαγγελματίες ζητούν το άμεσο άνοιγμα των υπερτοπικών μετακινήσεων, καθώς πολλοί άνθρωποι από άλλες πόλεις εργάζονται εκεί, ενώ υπάρχει και θέμα με τις προμήθειες.