Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων δυστυχώς είναι πολύ πιθανό να επαναφέρει τη χρήση της μάσκας ακόμη και όταν κινούμαστε σε ανοικτούς χώρους ώστε να περιοριστεί το νέο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ωστόσο εκτός όλων των εσωτερικών χώρων, στα αυτοκίνητα, στα Ταξί και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παραμένει το μέτρο για το μέγιστο αριθμό επιβατών όπως επίσης και για τη χρήση της μάσκας.
Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι για μετακίνηση με επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ ταξί, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) οχήματα υπάρχει όριο στον αριθμό επιβατών, και ξεκαθαρίζεται πότε πρέπει να φορούν οι επιβάτες μάσκες καθώς σε διαφορετική περίπτωση το πρόστιμο είναι στα 150 ευρώ για τον κάθε επιβάτη.
Σημειώνεται πάντως ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις τόσο για τον αριθμό των επιβαινόντων στα αυτοκίνητα, αλλά και για τη χρήση μάσκας.
Οι πληρότητες και οι εξαιρέσεις
Όριο στον αριθμό των επιβατών σε αυτοκίνητα, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και τρένα ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ειδικότερα στην τελευταία ΚΥΑ προβλέπεται ότι:
-Οι πληρότητες σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανέρχεται σε 65%
-ΚΤΕΛ και Σιδηρόδρομος μέγιστη πληρότητα 85%.
–Τουριστικά λεωφορεία 85%.
–Έως έξι άτομα (συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού) σε 7θέσια ΙΧ αυτοκίνητα.
–Έως επτά άτομα (συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού) σε 9θέσια ΙΧ αυτοκίνητα
-Μέχρι τρία άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου BAN οχήματα.
–Μέχρι πέντε επιβάτες, πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης 7 θέσεων (Ε.Δ.Χ., Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα 7 θέσεων με οδηγό.
–Μέχρι επτά επιβάτες, πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα 9 θέσεων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα 9 θέσεων με οδηγό.
-Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν:
α) αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης)
ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.
-Εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε Ε.Ι.Χ. όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού.
Σε ό,τι αφορά τις μοτοσυκλέτες, υπενθυμίζεται πως οδηγός και συνεπιβάτης πρέπει να φορούν κράνος, οπότε η μάσκα μέσα από το κράνος δεν είναι υποχρεωτική.
Τα πρόστιμα
Αν οι Αρχές διαπιστώσουν ότι κινείστε με υπεράριθμους επιβάτες ή χωρίς μάσκα στο ΙΧ ή στο Ταξί σας τότε προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στον οδηγό του οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση.
Στα τρένα επιβάλλονται πρόστιμα ύψους 150 ευρώ είτε σε κάθε επιβάτη είτε στον οδηγό του συρμού είτε σε αμφότερους αναλόγως.
Στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ όπως επίσης και στα τουριστικά πούλμαν η μη τήρηση υγειονομικών μέτρων προβλέπει είτε σε κάθε επιβάτη είτε στον οδηγό του λεωφορείου είτε σε αμφότερους αναλόγως, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.