Προθεσμία δέκα ημερών έδωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που ασχολούνται με το μεταναστευτικό, να εγγραφούν στο ήδη υπάρχον Μητρώο. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο καλεί τους εκπροσώπους των ΜΚΟ να καταθέσουν την αίτησή τους, μαζί με τα όλα τα απαραίτητα παραστατικά που προβλέπονται. Η τακτοποίηση των ΜΚΟ που εμπλέκονται στη διαχείριση του προσφυγικού ήταν μέρος των εξαγγελιών της κυβέρνησης για τη διαχείριση του προβλήματος

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ήδη υπάρχον μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των οποίων πεδίο δράσης είναι το μεταναστευτικό/προσφυγικό , όπως αυτό περιγράφεται στο καταστατικό τους, παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερών, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να καταθέσουν την αίτησή τους, με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα, στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου Τμήμα Μητρώου Μ.Κ.Ο Ευαγγελιστρίας 2 Αθήνα