Περιγραφή Θέσης

Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (Θεσσαλονίκη)

Προσφέρεται

3 εβδομάδες αρχική εκπαίδευση με κανονικές αποδοχές
Συστηματική εκπαίδευση σε θέματα Εξυπηρέτησης Πελατών και Νέων Τεχνολογιών
Σταθερός μισθός και ασφάλιση με την αξιοπιστία ενός μεγάλου Οργανισμού
Πρόγραμμα αξιολόγησης & επιβράβευσης υψηλής απόδοσης
Μηνιαίο Βonus 30% επί του σταθερού μισθού βάσει επίτευξης στόχου
Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους
Παροχή ειδικών πακέτων τηλεφωνίας. Προσφορές προϊόντων & υπηρεσιών από συνεργαζόμενες εταιρίες
Ευκαιρίες απασχόλησης ανεξαρτήτως ηλικίας & οικογενειακής κατάστασης

Απαραίτητα προσόντα

Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία και άριστη χρήση του προφορικού λόγου
Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
Γνώση Η/Υ
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Διαπραγματευτικές ικανότητες

Κάνε αίτηση εδώ