Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Απόδημου Ελληνισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης προετοιμάζει για το έτος 2022 μια σειρά επετειακών δράσεων και εκδηλώσεων μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί οργανισμούς, φορείς, σωματεία, συλλόγους, δημιουργικές ομάδες, σχήματα και καλλιτέχνες να καταθέσουν προτάσεις συμμετοχής από σήμερα (18/11) κι έως τις 18 Δεκεμβρίου 2021.

Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις μνήμης χωρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:
1. Συνέδρια – ημερίδες: Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι προτάσεις για τη διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, τις οποίες μπορούν να καταθέσουν ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, με αντικείμενο τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν την άφιξη των Ελλήνων προσφύγων και τη συμβολή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.
2. Εκθέσεις: Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται προτάσεις για τη διοργάνωση εκθέσεων με πάσης φύσεως κειμήλια, τεκμήρια και οπτικοακουστικό υλικό που κατέχουν νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες. Τα κειμήλια αυτά θα εκτεθούν σε επιμέρους θεματικές ενότητες στο κοινό της πόλης.
3. Εκπαιδευτικές δράσεις: H ενότητα αυτή περιλαμβάνει δράσεις για παιδιά και ενήλικες με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, την παροχή ερεθισμάτων και ευκαιριών εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα ιστορικής μνήμης. Συμπεριλαμβάνονται εκδηλώσεις λόγου, αναλόγια με κείμενα τα οποία αναφέρονται στα ιστορικά γεγονότα, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, διαγωνισμοί ζωγραφικής και μαθητικά συνέδρια.
4. Πολιτιστικές εκδηλώσεις: H ενότητα περιλαμβάνει καλλιτεχνικές προτάσεις και πρωτοβουλίες σχημάτων, δημιουργικών ομάδων της πόλης και μεμονωμένων καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του πολιτισμού με αναφορά στην ιστορική επέτειο.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 18/11/2021 – 18/12/2021 (ώρα 23:00).

* Το μπάνερ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr μέσω της διαδρομής “Θέλω από τον δήμο” (πατήστε στον σύνδεσμο).