Ο Οικουμενικός Πατριάρχης την παραμονή της πρωτοχρονιάς έκοψε την πίτα με πολλές ευχές και κάλαντα απο τους μαθητές της Μεγάλης του Γένους Σχολής.