Με ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών και απαγόρευση μεταγραφών τιμώρησε τον Ηρακλή το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΣΑΠ.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της αδυναμίας του Γηραιού να προχωρήσει στην αποπληρωμή των χρεών του σε παλιούς παίκτες της ομάδας.

Η διοίκηση του δεν κατάφερε τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες αυτές μέχρι την ημερομηνία που του είχε δοθεί προθεσμία.

Αναλυτικά η σχετική απόφαση:

“Το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΣΑΠ αποτελούμενο από την Πρωτοδίκη Αντιγόνη Τζούμη, και τη Γραμματέα Έφη Μπούρα.

Συνεδρίασε, την 12η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., μελέτησε την υπόθεση σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο και

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την σε βάρος του Τ.Α.Α.«ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2015» αφαίρεση των βαθμών μίας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος, η οποία αρχίζει από την έναρξη του πρωταθλήματος 2020-2021και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση από το ως άνω Τ.Α.Α. με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2015», ήτοι για όσο χρόνο το τελευταίο δεν εξοφλεί πλήρως και ολοσχερώς, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, τις ληξιπρόθεσμες και τελεσιδίκως επιδικασθείσες σε βάρος του απαιτήσεις των αθλητών Χρήστου Κιόση, Αναστάσιου Γάτση, Νικόλαου Σμαραγδή, Πέτρου Πέτρογλου και Κωνσταντίνου Χριστοφιδέλη, όπως ειδικότερα οι απαιτήσεις αυτών αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στο Τ.Α.Α. «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015» να προβεί στην εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, της ληξιπρόθεσμης και επιδικασθείσας υπέρ του αθλητή Κωνσταντίνου Χριστοφιδέλη απαίτησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 38/2014 τελεσίδικης απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών (Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Π.).

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κοινοποίηση της παρούσας, με κάθε νόμιμο μέσο, στο Τ.Α.Α. «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015», προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καθώς και στους αθλητές Χρήστο Κιόση, Αναστάσιο Γάτση, Νικόλαο Σμαραγδή, Πέτρο Πέτρογλου και Κωνσταντίνο Χριστοφιδέλη, προκειμένου να λάβουν γνώση.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Γραφείο του, στο Μαρούσι Αττικής, στις 13-10-2020″.